Tarieven investeerders

Horeca Crowdfunding België werkt op basis van no cure, no pay. Er wordt pas een investeerdersfee in rekening gebracht nadat uw investering tot stand is gekomen. 

Horeca Crowdfunding België hanteert per 1 januari 2023 een investeerdersfee per maand berekend over het door de investeerder uit te lenen bedrag.

De investeerdersfee wordt maandelijks, gedurende de looptijd van de lening, in mindering gebracht op de uit te keren rente- en/of aflossingstermijn.

De eerste uitbetaling van rente- en/of aflossing behorende bij de lening vindt enkele weken na uitkering van de lening aan de kredietnemer(s) plaats. De uitbetalingen worden voor u gebundeld in periodieke betalingen. Voor een volledig overzicht van al uw investeringen en de bijbehorende betaalschema’s kunt u uw omgeving “Mijn Account” op onze website raadplegen.

Investeerdersfee over een tot stand gekomen investering: Per maand over het initiële investeringsbedrag:
Per 1-1-2023 0,035%